MiWell utgår ifra de fem P:ene for å øke inntektene: Produkt, Pris, Plass, Person og Påvirkning. Basert på disse parametrene kan vi skape en fullstendig oversikt av din virksomhet, les mer om oss og hvilke typer av hotellanlegg vi hjelper og jobber med. Vårt arbeid bygger på revenue management, men strekker seg langt utover det å bare optimalisere prissettingen. Vi gjør en grundig undersøkelse for å finne de største inntektspotensialer. Dette første trinnet er det vi kaller Revenue Finder, det er her vi finner de mulige inntektene og hvor de ligger.

 

Revenue Finder
4-5 dager
En full mulighetsstudie som resulterer i et nøyaktig anslag av ditt hotells inntektspotensialer. Sammen med den følger tre til fem konkrete mål i prioritert rekkefølge. Revenue Finder er basert på reservasjons historikk, gjennomgang av booking dialog, nettside og OTA tilstedeværelse, data fra Benchmarking Alliance, spørreskjemaer og intervjuer med ansatte.

 

Revenue Implementor
4-6 måneder
En start-up service der vi hjelper deg med å implementere strukturer og strategier for å nå målene som ble identifisert i Revenue Finder. Revenue Implementor inkluderer innkjøring av RM-system og en detaljert plan på hvordan vi sammen kan realisere hotellets inntektspotensial.

 

Revenue Operator
Minst 2 måneder
En bemanningstjeneste hvor vi rett og slett blir din Revenue Manager. Hotellet har tilgang til et team av erfarne RM spesialister. Tjenesten er en forlengelse av Revenue implementor, men kan også leies separat for hoteller som allerede har et etablert revenue management. Revenue Operator inkluderer ukentlige avstemminger, løpende inntektsarbeid, dokumentasjon og prognostisering.

 

Mentor
MiWell tilbyr også veiledning. Vi har lang erfaring i losjibransjen og er en like god rådgiver til både daglig leder og direktøren som til salgssjef og bookingsjef. Kontakt oss slik at vi kan snakke mer sammen.

 

Interessert?
Ring oss på +46 73 501 27 21 eller send en epost til info@MiWell.no så kan vi fortelle deg mer om hvordan vi kan hjelpe deg.