Filter_Spring12

Why do the ordinary?

Som strategic doer har du opp til fem hoteller i porteføljen din som du er ansvarlig for. Du jobber med forretningsutvikling og inntektsoptimalisering basert på kundens behov. Dine plikter som en strategisk doer inkluderer: analysere virksomheten til nye kunder, implementere modeller, priser og konsepter, løpende revenue arbeide, ansvarlig for revenue-møter, foreta månedlige analyser, månedlige- og halvårsrapporter. Du forventes å arbeide selvstendig hjemmefra, men vil få veiledning og støtte kontinuerlig og opplæring i våre interne systemer. Arbeidsreiser med overnatting vil forekomme.

Som en strategic doer på MiWell er du selvstendig, nøyaktig og nysgjerrig. Du har gode ferdigheter i:

-Excel
-Revenue Management
-Hotellbokningssystem (Opera, HotSoft, Techotel etc.)

Det er en fordel om du har kunnskap i andre nordiske språk.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med oss på MiWell, send din CV og en presentasjon av deg selv til work@miwell.se. Merk søknaden i emnefeltet med “Strategic doer” og den regionen du befinner deg i. Vi tar hele tiden imot nye søknader og vi velger ut egnede kandidater kontinuerlig.

Velkommen med din søknad!